ca | es
disgrafic.com

Consell comarcal del pla de l'estany

www.plaestany.cat

Projecte

El projecte realitzat pel Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha consistit en la renovació total de la presència a internet del CCPE. Aquesta renovació inclou una nova formulació del disseny corporatiu fent-lo més adequat al mitjà, i la unificació del disseny de totes les seccions, àrees i departaments del Consell.

 

Així mateix, s'ha creat una Intranet de serveis corporatius per donar resposta a les necessitats de comunicació entre les diverses seus del Consell Comarcal, així com la comunicació amb els ajuntaments de la comarca. Això ha permés alhora, la racionalització dels serveis existents i la convergència en una única plataforma, cosa que permet una més fàcil interacció amb les eines de què es disposa i un aprenentatge molt ràpid de l'entorn. Algunes d'aquestes eines inclouen: gestió d'incidències, reserva de sales de reunions i equips, gestió de documentació online, taulers d'anuncis, ...

S'ha realitzat també un estudi detallat dels continguts existents previ a la reorganització de la web per tal de fer més accessible la informació de cara als ciutadans.

La gestió de la informació del portal està dividida segons les àrees d'actuació de cada membre del Consell, cosa que facilita la delegació de responsabilitats i el funcionament autònom dels serveis integrants del Consell.

Disseny pàgines web professional Banyoles - DotNetNuke

Disgrafic ITec SL · Mapa de situació C/ Sant Mer, 10 - 17820 Banyoles - Girona (SPAIN) - Telèfon Tel. (+34) 972 107 677 - (+34) 653 391 064  Formulari de contacte info@disgrafic.com

..